Home

 

 

Organic Konjac Sponge

 

Vi har orginalet av konjac sponge från Hubei i Östra Kina.

Våra produkter består av 100% naturliga råvaror.

 

Våra produkter har samtliga erforderliga dokument .

Vi har sedan starten av verksamheten utökat variation a konjacsponge årligen.

 

Under 2017 sker det stora förändringar . Alla förändringar visas på vår hemsida.

Alla produkter som vi hanterar är godkända av svenska myndigheter

 

Organic Konjac Sponge

We have the original of the konjac sponge from Hubei in Eastern China.

Our products consist of 100% natural ingredients. Our products have all the required documents.

We have since the start of operations expanded a variety konjacsponge annually.

In 2017 takes place the major changes. All changes are shown on our website.

.

Glas flaskor för dina produkter hittar du hos oss.

 

Copywrite lars@nela.se

2016

Nelatrade2016© Vi följer konsumentverkets råd och anvisningar om e-handel.

Nelatrade innehavare av F skattesedel.